Sponsorer

Sidan är uppdaterad den 20 maj 2019

Välkommen till sidan för våra sponsorer. Utan er hade klubben inte kunnat bygga en ny samlingslokal.

En samlingslokal följ bygget i bilder

Erbjudandet för våra sponsorer

Information om erbjudandet

Sponsorkontakt:

Ordförande: Niklas Barkman,  070-7721150,   e-mail