Sponsorer

Sidan är uppdaterad den 18 maj 2020

Välkommen till sidan för våra sponsorer. Utan er hade klubben inte kunnat bygga en ny samlingslokal.

Samlingslokalen påbörjades november 2016 och var helt klar november 2019 bygget i bilder

Sponsorkontakt:

Ordförande: Niklas Barkman,  070-7721150,   e-mail