Sponsorer

Sidan är uppdaterad den 16 september 2019

Välkommen till sidan för våra sponsorer. Utan er hade klubben inte kunnat bygga en ny samlingslokal.

Samlingslokalen påbörjades november 2016 och var helt klar november 2019 bygget i bilder

Erbjudandet för våra sponsorer

Information om erbjudandet

Sponsorkontakt:

Ordförande: Niklas Barkman,  070-7721150,   e-mail