Hällevik Segling

Uppdaterad den 14 juni 2024 – OBS klubbsegling 15/6 (istället för 9/6 som blåste bort)!

Välkomna till Hällevik Segling 2024!

Program för 2024 innehåller klubbseglingar, seglarskola, sprint-segling samt Hanö Runt. Därutöver planerar vi för träningstillfällen för jolleseglare och någon form av eskadersegling. Meddela gärna seglings-sektionen ditt intresse att delta och föreslå gärna fler aktiviteter!

Klubbseglingar i Hällevik är planerade till 15/6; 19/6; 3/7; 17/7; 31/7 och 14/8

Här kan alla delta och seglingarna sker under enkla former och stor trivsel. Hör även av dig om du vill delta men saknar egen båt, så försöker vi ordna en plats åt dig. Så här går det till:

Anmälan före kl 16 seglingsdagen (kl 11 den 15/6) via sms till Börje (070-2984667) eller Jan (070-9623485) med uppgift om båttyp, båtnamn, rorsmans namn/telefonnummer/mail samt SRS-tal om ni har ett eget SRS-mätbrev. Bana meddelas kl 17 (kl 13 den 15/6) seglingsdagen via sms inkl individuell starttid. Varje seglare ansvarar för att starta i enlighet med tilldelad starttid, eventuell tjuvstart ansvarar seglaren för att åtgärda (ladda ner och använd appen FlipClock). Första båts start planeras till ca 17.30-17.45 (kl 14 den 15/6). Varje båt rapporterar sin målgångstid via sms till Börje/Jan. Resultat för seglingen är målgångsordning. Resultatet för seglingen meddelas via mail eller sms till deltagarna.

Seglingarna genomförs som jaktstart enligt SRS, dvs med olika starttider beroende på SRS-tal och teoretiskt beräknad samtidig målgång. Först i mål vinner seglingen. Seglingarna sker efter sjövägsreglerna med tillägg av att ordentlig plats skall lämnas för annan båt vid rundning av märke. Banan har start och mål mellan två röda utlagda bojar strax utanför Hälleviks hamn. Banan går därefter mellan fasta märken utanför Hällevik och anpassas så att en båt med SRS-tal 1,00 får en beräknad seglingstid om en timme. Maxtid, en båt som inte är i mål innan 20.00 anses ha utgått. Resultatberäkning för serien utgår från att deltagande premieras före resultat. Den båt som fullföljt flest delseglingar vinner. Vid samma antal genomförda delseglingar, gäller sammanlagt resultat.   

Fasta banor är:

  1. Björkenabben:   S – Abb – Dbb – M 3,47 Nm
  2. Dubbelrev:         S – Abb – Ebb – Asb – M 5,68 Nm 
  3. Flädjan:             S – Asb – Bbb – Abb – M    5,96 Nm
  4. Till havs:            S – Dbb – Cbb – Dsb – M 5,32 Nm
  5. Snurren:            S – Abb – Fbb – Dsb – M 3,82 Nm
  6. Åttan: S – Dsb – Fbb – Dsb – M 2,52 Nm

Sprint-segling 10 Augusti 2024

OTS och Hälleviks Båtklubb arrangerar i samarbete med andra Blekingeklubbar en sprint-segling i 2-kronor. Mer information kommer om detta arrangemang

Seglarskola 2024 (Seglarskolan är fulltecknad för 2024 med 15 elever)

Hälleviks Båtklubb arrangerar i samarbete med OTS seglarskola 15-19/7 2024.

Seglarskolan bedrivs i Oppijollar/Optimistjollar och riktar sig till dig som är nybörjare eller har viss segelvana. Vi planerar att deltagare i år kan välja en fortsättningskurs.  

Deltagande kräver simkunnighet (200 m) och lämplig ålder är ca 10-15 år.

Seglarskolan pågår mellan kl 9-15 varje dag och lunch ingår för deltagarna.

Verksamheten anpassas till aktuella väderförhållanden och vid dåligt väder är vi kvar på land och har teoripass mm (reservdag är 20/7 om så behövs).

Deltagarantalet är begränsat (först till kvarn) och vi förbehåller oss rätten att ställa in seglarskolan med kort varsel, t ex om inte tillräckligt deltagande kan uppnås.

Deltagaravgiften är 1500 kr och sista anmälningsdag är den 30/6 2024. Om inte familjen redan är medlemmar i HBK så krävs även ett Juniormedlemskap för 150 kr.

Anmälan till vernet@telia.com med namn, personnummer, adress, tel och mail.

Betalning görs till klubbens bank-giro 5168-4678 senast den 30/6 2024.

Frågor kan ställas på mail ovan eller tel Börje (070-2984667) eller Jan (070-9623485)

Hanö Runt 24/8

Kappsegling för kölbåtar Hanö Runt arrangeras 24/8 2024. Mer information om detta arrangemang kommer senare.

Jollar: klubben har 2 optimistjollar för användning av medlemmar. Kontakta någon i seglings-sektionen (se nedan) om ni önskar låna optimistjollar eller behöver plats för egen jolle. 

Klubben har även en gummibåt som användes som säkerhets/följebåt vid seglarskolan och seglingar arrangerade av klubben. Båten får även användas av enskilda medlemmar som säkerhetsbåt när medlemmars barn/ungdomar lånar klubbens optimistjollar eller använder egen jolle. För sådan användning gäller att tillstånd skall inhämtas från Seglings-sektionen, att användaren har fullt ansvar för båten under lånet, att användaren håller med bränsle (bensin 95/98 oktan) och att användning endast får ske i direkt anslutning till Hällevik. Båten får ej användas för annat syfte än här beskrivet.

Kontakta gärna Seglinssektionen: Börje Vernet 070-2984667; Jan Fornander 070-9623485; Staffan Björklund 070-2612696; Karina Petterson 070-8192107

Resultat från Hanö Runt

Artikel i BLT

https://etidning.blt.se/shared/article/ungdomarna-tar-det-med-ro-pa-seglarkursen-otroligt-roligt/Zj-pzo4b