Hälleviks Segling

Uppdaterad den 29 augusti 2022

Resultat från Hanö Runt 2022 samt klubbmästerskap och klubbseglingar 2022

Hanö Runt seglades i svaga till mycket svaga vindar lördagen den 27/8. Vinnare i klassen med full besättning blev Karina Petterson, HBK med Jan-Erik Jönsson, SSS på andra plats. Pierre Sveningsson, KSS tog hem första plats i short-handed och även vandringspriset för Hanö Runt 2022

Klubbmästerskapet för Hälleviks Båtklubb vanns av Karina Petterson.

Årets klubbseglingar vanns av Jan Fornander med 5 fullföljda seglingar av 5 möjliga.

Tyvärr fick vi ställa in den planerade Bankappseglingen på grund av för få deltagare.

Vi tackar alla seglare för säsongen 2022 och önskar er varmt välkomna åter 2023. Programmet för 2023 kommer att publiceras på denna sida i början av 2023.

Hälleviks Båtklubb Seglarskola 2022

Vi genomförde seglarskolan under en fin sommarvecka 18-22/7 med 8 positiva ungdomar i ålder 10-14 år.

HBK vill tacka alla deltagare och våra funktionärer för en fin vecka!

Vi vill också tacka OTS och några klubbmedlemmar för lån av jollar och följebåtar samt RF-SISU, Hamel Sails och Sölvesborg Bygg för deras stöd till verksamheten.

Klubbseglingar i Hällevik

  1. Björkenabben   S – Abb – Dbb – M 3,47 Nm
  2. Dubbelrev         S – Abb – Ebb – Asb – M 5,68 Nm 
  3. Flädjan             S – Asb – Bbb – Abb – M    5,96 Nm
  4. Till havs            S – Dbb – Cbb – Dsb – M 5,32 Nm
  5. Snurren            S – Abb – Fbb – Dsb – M 3,82 Nm

Seglingsföreskrifter för klubbseglingar

Seglingarna genomförs som jaktstart enligt SRS, dvs med olika starttider beroende på SRS-tal och teoretiskt beräknad samtidig målgång. Först i mål vinner seglingen.

Seglingarna sker efter sjövägsreglerna med tillägg av att ordentlig plats skall lämnas för annan båt vid rundning av märke

Banan har start och mål mellan två röda utlagda bojar strax utanför Hälleviks hamn. Banan går därefter mellan fasta märken utanför Hällevik och anpassas så att en båt med SRS-tal 1,00 får en beräknad seglingstid om en timme.

Maxtid, en båt som inte är i mål innan 20.00 anses ha utgått.

Resultatberäkning för serien utgår från att deltagande premieras före resultat. Den båt som deltagit i flest delseglingar vinner. Vid samma antal genomförda delseglingar, gäller sammanlagt resultat. Hanö-runt räknas dubbelt.  

SRS-tal, utgångspunkt är att båten finns med i seglarförbundets SRS-tabell eller har ett eget SRS-mätbrev. 

Inför varje segling, gäller följande: 

  1. Anmälan före kl 16 seglingsdagen via sms till Börje (070-2984667) eller Jan (070-9623485) med uppgift om båttyp, båtnamn, rorsmans namn/telefonnummer/mail samt SRS-tal om ni har ett eget SRS-mätbrev
  2. Bana meddelas kl 17 seglingsdagen via sms inkl individuell starttid 
  3. Varje seglare ansvarar för att starta i enlighet med tilldelad starttid, eventuell tjuvstart ansvarar seglaren för att åtgärda (ladda ner och använd appen FlipClock). Första båts start planeras till ca 17.30-17.45
  4. Varje båt rapporterar sin målgångstid via sms till Börje/Jan
  5. Resultat för seglingen är målgångsordning. Resultatet för seglingen och sammanlagt meddelas via mail till deltagarna, via hemsidan och anslås i klubbhuset

Jollar klubben har 2 optimistjollar som tillsammans med privata jollar kan sommar-förvaras i anslutning till klubbhuset (HBK tar inget ansvar för medlemmars egendom). 

Kontakta Jan eller Börje om ni önskar låna optimistjollar eller behöver plats för egen jolle. 

Klubben disponerar också en öppen motorbåt som kan användas för att assistera jolleseglare.

Kontakta gärna Börje Vernet 070-2984667; Jan Fornander 070-9623485; Tommy Lidén 070-3235178; Tomas Petersson 070-8375015

Resultat från Hanö Runt