Hälleviks Segling

Uppdaterad den 12 juli 2021

På denna sida samlar vi information om seglingar i Hällevik.

Seglingsföreskrifter för onsdagsseglingar

Sex seglingar är planerade: 9/6, 16/6, 7/7, 21/7, 11/8, 18/8.

Börje Vernet arrangerar seglingarna den 9/6, 7/7, 11/8 och Jan Fornander seglingarna 16/6, 21/7, 18/8, se tel nedan

Seglingarna genomförs som jaktstart enligt SRS, dvs med olika starttider beroende på SRS-tal och teoretiskt beräknad samtidig målgång. Först i mål vinner seglingen.

Seglingarna sker efter sjövägsreglerna med tillägg av att ordentlig plats skall lämnas för annan båt vid rundning av märke

Banan har start och mål mellan två röda utlagda bojar strax utanför Hälleviks hamn. Banan går därefter mellan fasta märken utanför Hällevik och anpassas så att en båt med SRS-tal 1,00 får en beräknad seglingstid om en timme.

Maxtid, en båt som inte är i mål innan 20.00 anses ha utgått.

Resultatberäkning för serien utgår från att deltagande premieras före resultat. Den båt som deltagit i flest delseglingar vinner. Vid samma antal genomförda delseglingar, gäller sammanlagt resultat. Hanö-runt räknas dubbelt.  

SRS-tal, utgångspunkt är att båten finns med i seglarförbundets SRS-tabell eller har ett eget SRS-mätbrev. 

Inför varje segling, gäller följande: 

  1. Anmälan före kl 16 seglingsdagen via sms till Börje (070-2984667) eller Jan (070-9623485) med uppgift om båttyp, båtnamn, rorsmans namn/telefonnummer/mail samt SRS-tal om ni har ett eget SRS-mätbrev
  2. Bana meddelas kl 17 seglingsdagen via sms inkl individuell starttid 
  3. Varje seglare ansvarar för att starta i enlighet med tilldelad starttid, eventuell tjuvstart ansvarar seglaren för att åtgärda (ladda ner och använd appen FlipClock). Första båts start planeras till ca 17.30-17.45
  4. Varje båt rapporterar sin målgångstid via sms till Börje/Jan
  5. Resultat för seglingen är målgångsordning. Resultatet för seglingen och sammanlagt meddelas via mail till deltagarna, via hemsidan och anslås i klubbhuset

Hälleviks segling

Resultat från Hanö Runt