Hälleviks Segling

Uppdaterad den 11 juni 2022

På denna sida samlar vi information om seglingar i Hällevik.

Program för 2022.

28 maj säsongsstart för alla seglingsintresserade i Hällevik!
Samling kl 12 i klubbstugan för uppstartsmöte inför säsongen, följt av ”prova-på”-segling ca kl 13-15 och årets första klubbsegling kl 15-17

2022 klubbseglingar; vi kappseglar på fasta banor under lättsamma former i ca 1-1,5 timme och avslutar med grillning vid klubbstugan. Individuell start och ”först i mål vinner”. Sammanlagd vinnare av klubbseglingarna 2022 blir skeppare med flest fullföljda seglingar. 

Seglingar planeras till 5 st onsdagar (8/6, 15/6, 13/7, 20/7, 10/8) och 2 lördagar (28/5, 2/7). 

Anmälan med sms onsdag kl 16 och lördag kl 13 (aktuellt telenummer meddelas per mail en vecka innan seglingen) – ange namn, mobilnummer samt SRS-tal (vi kan hjälpa till med att ta fram SRS-tal om detta saknas). Målgång ca kl 19 på onsdagar och kl 16 på lördagar. 

Banor Distans

  1. Björkenabben   S – Abb – Dbb – M 3,47 Nm
  2. Dubbelrev         S – Abb – Ebb – Asb – M 5,68 Nm 
  3. Flädjan             S – Asb – Bbb – Abb – M    5,96 Nm
  4. Till havs            S – Dbb – Cbb – Dsb – M 5,32 Nm
  5. Snurren            S – Abb – Fbb – Dsb – M 3,82 Nm

27 augusti Hanö Runt 2022

Blekinges trevligaste kappsegling!

Anmälan till Börje (vernet@telia.com)

28 augusti Bankappsegling 28 augusti – individuell start SRS, vi seglar inne i viken och nära land! Anmälan till Börje (vernet@telia.com)

Mastskjul städdag 11 juni kl 10 då också alla master skall vara uttagna. Mastskjuls-ansvarige Tommy Lidén kan bevilja dispens för sommarförvaring av mast och ev annan utrustning (se gällande mastskjulsregler).

Jollar klubben har 2 optimistjollar som tillsammans med privata jollar kan sommar-förvaras i anslutning till klubbhuset (HBK tar inget ansvar för medlemmars egendom). 

Seglarskola för barn från 8 år kommer att ordnas 18-22 juli 2022. Anmälan görs till Börje via mail vernet@telia.com

Kontakta Jan eller Börje om ni önskar låna optimistjollar eller behöver plats för egen jolle. 

Klubben disponerar också en öppen motorbåt som kan användas för att assistera jolleseglare.

Kontakta gärna Börje Vernet 070-2984667; Jan Fornander 070-9623485; Tommy Lidén 070-3235178; Tomas Petersson 070-8375015

Från 2021

Seglingsföreskrifter för onsdagsseglingar

Seglingarna genomförs som jaktstart enligt SRS, dvs med olika starttider beroende på SRS-tal och teoretiskt beräknad samtidig målgång. Först i mål vinner seglingen.

Seglingarna sker efter sjövägsreglerna med tillägg av att ordentlig plats skall lämnas för annan båt vid rundning av märke

Banan har start och mål mellan två röda utlagda bojar strax utanför Hälleviks hamn. Banan går därefter mellan fasta märken utanför Hällevik och anpassas så att en båt med SRS-tal 1,00 får en beräknad seglingstid om en timme.

Maxtid, en båt som inte är i mål innan 20.00 anses ha utgått.

Resultatberäkning för serien utgår från att deltagande premieras före resultat. Den båt som deltagit i flest delseglingar vinner. Vid samma antal genomförda delseglingar, gäller sammanlagt resultat. Hanö-runt räknas dubbelt.  

SRS-tal, utgångspunkt är att båten finns med i seglarförbundets SRS-tabell eller har ett eget SRS-mätbrev. 

Inför varje segling, gäller följande: 

  1. Anmälan före kl 16 seglingsdagen via sms till Börje (070-2984667) eller Jan (070-9623485) med uppgift om båttyp, båtnamn, rorsmans namn/telefonnummer/mail samt SRS-tal om ni har ett eget SRS-mätbrev
  2. Bana meddelas kl 17 seglingsdagen via sms inkl individuell starttid 
  3. Varje seglare ansvarar för att starta i enlighet med tilldelad starttid, eventuell tjuvstart ansvarar seglaren för att åtgärda (ladda ner och använd appen FlipClock). Första båts start planeras till ca 17.30-17.45
  4. Varje båt rapporterar sin målgångstid via sms till Börje/Jan
  5. Resultat för seglingen är målgångsordning. Resultatet för seglingen och sammanlagt meddelas via mail till deltagarna, via hemsidan och anslås i klubbhuset

Hälleviks segling

Resultat från Hanö Runt