Aktuellt

Sidan är uppdaterad 8 oktober 2020

NU ÄR VÅR KLUBBSTUGA UTRUSTAD MED MARKISER

EM-KVAL

12-13 september seglades VM-kval för e-jolle i Hällevik. Tävlingarna anordnades i samverkan med Hälleviks Båtklubb.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE UPPLÄGGNINGSPLATSER 2020-2021

Torrsättning sker lördagen den 19 september.

Ni som i vintras haft plats har automatiskt kvar plats men omflyttning kan ske. Uppsägning av plats skall ske till Linda Bengtsson (rottislinda@hotmail.com), 0733-648417 senast 2020-09-10 annars debiteras hyra. Nyanmälan skall ske till Linda Bengtsson senast 2020-09-10.

Platsutdelning sker samtidigt som upptagning samt sätts ut skyltar som visar platser en vecka före upptagning.

Vi har ingen gemensam dag för utsättning av vaggor / bockar då det inte får finnas vaggor kvar på planen. Det går bra att använda vaggor under vintern men skall bort igen efter sjösättning. OBS! endast fullgoda / stabila vaggor godkänns. Samtliga vaggor skall vara märkta med namn, vaggor utan namn kan komma att bortforslas utan ansvar.

Efter vårens sjösättning 2020 får inga vaggor / vagnar finnas kvar på hamnplan, anordnad plats för stöttor finns med kodlås till skärmstaketet.

Läs föreskrifterna: Torrsättning samt arbetsorganisation i klubbstugan eller på hemsidan www.halleviksbatklubb.se

Mastskjul: INGA master får läggas in utan att de är märkta med namn.

Hälleviks hamnförening / Hälleviks båtklubb

HANÖ RUNT 2020

Hanö Runt 2020 seglades i svaga växlande vindar och solsken. Vi tackar alla deltagare som skapade en god atmosfär till tävlingen. Det är glädjande att vi har deltagare från 4 klubbar.

Alla är välkomna till Hanö Runt 2021 den 28 augusti 2021.

J

Sponsorskylten är nu på plats!

Hela 2020 års program finns under fliken medlemmar.

Vår nya samlingslokal är nu helt klar. Ni kan följa hur det gick till bygget i bilder.