Årsmöte 2013-09-21

Protokoll fört vid höstmöte i Hälleviks Båtklubb 2013-09-21 på Dagmars Hamnkrog.

§ 1. Ordförande Yngve Rehnström öppnade mötet.

Närvarande var 43 personer.

 

§ 2. Att justera protokollet valdes Martin Wiklund.

§ 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. Sommaraktiviteter, grillkvällar, jazzfestival och övriga aktiviteter.

Linda Bengtsson redogör för säsongens aktiviteter. Säsongen började med ”Hawaii

afton” i maj. Under sommaren har det anordnats tre grillkvällar med aktiviteter, en

bryggdans och Hanödag.

Nästa års tema för vårfesten blir Raggare.

Årets jazzfestival gav ett överskott på 14,586 kr.

§ 5. Ekonomi.

Kassör Pontus P:son Edje berättar att det finns att ca 154 583 kr på klubbens konto

och 4,288 kr i kontantkassan. Klubben har 173 betalande medlemmar. Vårens

auktion inbringade 11,100 kr.

§ 6. Organisation hamnföreningen – båtklubb, ansvar och roller.

Hamnföreningen ansvarar för skötsel, underhåll och investeringar av

hamnanläggningen och byggnader. Det är hamnföreningen som har hand om

båtplatser, uppläggningsplatser och även gästbåtsnätterna. Båtklubben ansvarar för

ordning och reda i klubbstugan, samt för klubbens egna aktiviteter gentemot

medlemmarna.

§ 7. Regler kring användandet av bottenfärger och restriktioner kring tvättandet.

Med högtryckstvätt av båtar med bottenfärg.

From år 2015 är det förbjudet att tvätta båtar målade med bottenfärg med

högtryckstvätt utan särskild spolplatta. Hamnföreningen har valt att satsa på båttvätt

istället för spolplatta.

§ 8. Torrsättning och nästa års sjösättning, tider och ansvariga

Torrsättning sker den 29 sep 2013.

Nästa års sjösättning äger rum den 3 maj 2014, ansvarig är Anders Pettersson och

John Tenten.

§ 9. Info från Hamnföreningen.

Yngve har fått följande information från hamnföreingen:

– Diverse underhåll på bryggor och elstolpar

– Ny toa/dusch i södra hamnen.

– Ny beläggning på piren i norra hamnen.

– Utökad internetuppkoppling.

 

Kommande projekt:

– De grund som kvarstår i hamnen kommer att identifieras av dykare i höst.

– Renovering av fiskekaj i södra hamnen är igång (har blivit underminerad)

 

§ 10. Information om tankar på ev tillbyggnad eller nybyggnad av klubbstuga.

Ulf Persson har gjort ritning på ny klubbstuga som är tänkt att ligga vid

strandkanten. Ritningen skickas runt. Mötet beslutar att vi ska gå vidare med att

undersöka om det finns möjlighet att genomföra en sådan nybyggnad.

 

§ 11. Övriga frågor.

Inga övriga frågor. Ordförande Yngve Rehnström avslutar därmed mötet.

 

Vid protokollet

Anette Hedberg Ordförande Yngve Rehnström

Justeras:

Martin Wiklund