Sponsorer

Välkommen till sidan för våra sponsorer. Utan er hade klubben inte kunnat bygga en ny samlingslokal.

Samlingslokalen påbörjades november 2016 och var helt klar november 2019 bygget i bilder