Blivande medlemmar

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna

I Hällevik har vi både en båtklubb och en hamnförening. Som medlem i båtklubben kan du hyra båtplats av hamnföreningen.

Hällviks båtklubb arbetar för att främja båtlivet i Hällevik. Mera information om våra aktiviteter och förmåner med medlemskap finns under fliken medlemmar

Hälleviks Hamnförening ansvara för drift och utveckling av hamnen. Vad hamnen har att erbjuda presenteras under gästhamn.

Hälleviks Båtklubbs kontakter för frågor och medlemskap:

Vill du bli medlem skickar du ett e-mail

Ordförande: Tomas Petterson,  070 837 50 15,     e mail

Kassör: Pontus P:son Edje,  0703-780322,         e-mail

Fler kontaktpersoner för klubben finns under fliken medlemmar

Hälleviks Hamnförening kontakter för båtplatser och frågor:

Båt och Kåsplatser: Stefan Berg,  0708-620820    e-mail

Hamnkapten Claes Brantmark 0456-57080  e-mail