2020 års aktiviteter

4 April: Städdag i hamnen kl 9-13. Klubben hjälper hamnföreningen att tvätta och olja in bryggor, lägga i Y-bommar på gästbryggan.Kom med oömma kläder. Vi städar också klubblokalen och toaletterna. Hamnföreningen bjuder på grillad korv. Nedlagd tid ger rabatt på båtplatsen. Ansvarig Lars och Ulf Persson

2 Maj: Kallelse till Hälleviks Båtklubbs Årsmöte 2020, kl 13:00 i klubbhuset

2 Maj: Gemensam Sjösättning, start klockan 08:00. Ansvarig Pontus Edje

15 Maj: Sponsorfest. Ansvariga Niklas och Jenny. Flyttas till hösten.

30 Maj: Båtklubbens Vårfest i klubbhuset. Ta gärna med glada vänner. Anmälan till Daniel Jönsson 0708 – 673989 (dc.bygg@hotmail.se): Kostnad 150 kr per person. Betala till Bankgiro 283-7383 eller Swish 123 268 95 29. Ange namn och antal personer. Flyttas till 8 augusti.

10 Juni Onsdag-segling. Vi seglar ikapp i viken under trevliga former. Samling vi klubbstugan 18.00 och efter segling samlas vi i klubbstugan för lite fika. Ansvarig Bert-Ove (ingen anmälan)

17 Juni Onsdag-segling. Vi seglar ikapp i viken under trevliga former. Samling vi klubbstugan 18.00 och efter segling samlas vi i klubbstugan för lite fika. Ansvarig Bert-Ove (ingen anmälan)

6-9 Augusti: Hälleviks Tradjazz festival. Klubben ordnar lotteri och våffelstuga. Organisatör: Niklas 070-77 211 50, (niklasbarkman@hotmail.com).

12 Augusti Onsdag-segling. Vi seglar ikapp i viken under trevliga former. Samling vi klubbstugan 18.00 och efter segling samlas vi i klubbstugan för lite fika. Ansvarig Bert-Ove (ingen anmälan)

19 Augusti Onsdag-segling. Vi seglar ikapp i viken under trevliga former. Samling vi klubbstugan 18.00 och efter segling samlas vi i klubbstugan för lite fika.  Ansvarig Bert-Ove (ingen anmälan)

22 Augusti: Hanödagen med grillfest. Vi ses på Hanö kl 13 och vandrar upp till fotbollsplanen för aktiviteter. Ansvarig 

29 Augusti: Hanö Runt. Blekinges trevligaste kappsegling. Anmälan till bertove.udden@icloud.com Frågor kontakta tomas.petterson@foodtankers.com

29 Augusti: Kräftskiva på Hanö. 

11-13 September  . VM kval tävling för E-Jolle . Organisatör HBK  Bert-Ove Bejevik 

19 September: Gemensam Torr-sättning klockan 8.00. Ansvarig Pontus Edje

HANÖ RUNT 2020

Hanö Runt 2020 seglades i svaga växlande vindar och solsken. Vi tackar alla deltagare som skapade en god atmosfär till tävlingen. Det är glädjande att vi har deltagare från 4 klubbar.

Alla är välkomna till Hanö Runt 2021 den 28 augusti 2021.