Medlemsbrev

Medlemsbrev Decemberi 2016

Läs hela medlemsbrevet som pdf 

Nu skriver vi den 17 december i almanackan och vi har nyss avverkat Lucia. Om lite drygt en vecka är det Julafton och sen vänder det – vi går mot ljusare tider igen och vi börjar fundera på vart vi skall navigera och vad vi skall upptäcka den kommande båtsäsongen. Men innan vi vänder fokus helt framåt vill jag reflektera lite kring vad vi har åstadkommit i Hälleviks Båtklubb under 2016.

Bild : I November 2016 klubbade styrelen igenom byggstart av vår nya lokal

Året 2016 har varit ett minst sagt händelserikt år i föreningen. Vi har kämpat med att skapa förutsättningar för att kunna bygga den samlingslokal som vi pratat om under så många år. Nu är de flesta detaljer på plats och vi har kunnat påbörja bygget. Mer om det i det bifogade medlemsbrevet.

Vi provade även ett nytt koncept med att arrangera ”Hamnens dag” istället för den traditionella festen. Min uppfattning är att denna aktivitet blev mycket lyckad, och vi hade många besökare, trots kollision med andra evenemang i både Sölvesborg och Karlshamn. Vi kommer att planera for en ”Hamnens dag” även 2017, och uppmanar de som inte provat på att vara funktionärer tidigare att anmäla sitt intresse, och kanske även komma med synpunkter på vad vi kan erbjuda våra besökare nästa år så de sprider positiv reklam om Hällevik och båtklubben.

2016 anordnade vi Nautisk kompetensutbildning i samarbete med Medborgarskolan, och vi examinerade nog ~15-20 medlemmar i allt från Förarbevis, Kustskeppare, Utsjöskeppare och VHF-certifikat. Planen är att även erbjuda detta kommande säsong, så är du intresserad skriv en rad till mig så jag kan bedöma hur stort intresse som finns. Mailadress finner du nere till vänster första sidan i det bifogade medlemsbrevet.

Klubben har som vanligt arrangerat diverse resor och klubbaktiviteter, bl a åkte en full buss till Båtmässan 2016, vi har haft klubbdag på Hanö, samt ett flertal trevliga grillkvällar med värdpar. Allt detta kommer att finnas även i nästa års program som kommer ut i början av året i samband med att avin för medlemsavgiften skickas ut.

I det bifogade medlemsbrevet kommer jag kort beskriva de mest aktuella aktiviteterna och händelserna under hösten och våren. Jag gör även en kort presentation av styrelsen som jag lovade på årsmötet.

Jag hoppas att Ni får en trevlig och rofull jul- och nyårshelg. För sedan är det bara att kavla upp armarna och dra igång polermaskinen – snart skall hon i sjön igen.

Niklas Barkman, Ordförande Hälleviks Båtklubb

Ps. Själv fick jag inte upp båten förrän i november så det var första gången Is-skrapa ingick i utrustningen.

———–

Medlemsbrev januari 2015
Läs brevet som pdf 

Från Hälleviks båtklubb – med önskan om en god fortsättning på det nya året!!

När jag nu skriver det här medlemsbrevet är det den 19 januari. Ute är det mörkt, smådugg och snöblask. Den sista tiden har det varit mycket vind och regn. Men nu vänder det! Vintersolståndet är passerat och det börjar så smått ljusna när man kör till jobbet på mornarna! Snart har en vinter till passerat och det börjar gå mot vår och en ny båtsommar!

Visst är det väl så att tiden går fortare och fortare ju äldre man blir? Jag tycker att åren rusar på och att man knappt hinner med. Ibland tänker jag att det är som att stå i aktern på en snabb motorbåt. Tittar man fram emot t ex en ö i horisonten så ser det ut att gå långsamt. Men om man ser bakåt så försvinner kölvattnet väldigt snabbt akterut. Ja, så känns ibland livet. Vi går och längtar efter saker och händelser och samtidigt passerar livet väldigt fort. Jag har insett hur viktigt det är att vi lever här och nu. Vi vet aldrig hur framtiden blir och vad den för med sig. Därför är det viktigt att vi tar vara på den tid vi har. Här har båtklubben stor betydelse som ett sammanhang där vi kan ha gemenskap kring våra båtar och planera roliga upplevelser tillsammans. Så låt oss se fram emot en ny härlig båtsommar med många fina stunder tillsammans!

Båtklubben har vuxit under senare år och vi för därför samtal med Sölvesborgs kommun om att få bygga en större klubbstuga i norra hamnen, vid stranden där hamnpiren går ut. Kommunen är positivt inställd till detta och som det ser ut nu är möjligheterna stora för att vi skall kunna få bygglov. Det här är ett fantastiskt spännande projekt som vi kommer att informera mer om på årsmötet i maj (se nedan).

På grund av mer strikta regler kring bottenfärger kan vi inte längre använda växtförhindrande bottenfärger om vi lägger upp båtarna i Hällevik. Det är inte längre tillåtet att tvätta av båtarna med högtrycktvätt på land om de är målade med bottenfärg. Därför rekommenderar Hamnföreningen att vi inte använder bottenfärger utan istället tvättar av båtarna i båttvätten 2-3 gånger per säsong. . Tvätten klarar dock ej båtar med 2 propelleraxlar eller djupgående mer än 1,85 m.

En annan förändring blir att vi, på uppläggningsplatsen i Hällevik, inte längre skall använda sk vaggor till våra båtar utan istället stöttor. Anledningen är att vaggorna tar väldigt stor plats under sommarhalvåret och att det dessutom inte ser så fint ut där de står hopsamlade på varandra. Stöttorna tar betydligt mindre plats och kan till och med låsas in i ett förråd. Mer information om detta kommer vid vårt årsmöte.

Det har varit lite stenar kvar i hamnen efter muddringen som ställt till det ibland. Dessa har nu tagits bort ( 35 st )

Ny latrintömning. Vi har nu lagt ned avlopp och dragit fram vatten till dieselboden där den nya pumpen kommer att monteras till våren. Den kommer att placeras utanför boden så alla kommer åt den, inkl ny vattenpost.

Forts baksidan!
Vi har kö på båtplatser, så vi uppmanar Er som vet att ni inte vill ha plats till våren att säga upp platsen snarast. Då hinner vi förbereda för dem som står på kö. Det är alltid problem med uppsägningar i sista minuten. Angående båtplatser – kontakta Linda Bengtsson.

Med det här utskicket följer en faktura för medlemsavgiften och vi vill att ni betalar senast den 28 februari. Kontrollera att dina personuppgifter på fakturan stämmer. Skulle det inte stämma så skicka uppdatering med mail till Thomas Jägenstedt, adress: thomas@radab.com. För alla er som var medlemmar även förra året följer det med ett klistermärke med årets årtal. Detta fäster ni på det gamla medlemskortet – och på det viset får ni ett nytt aktuellt medlemskort. För er som är nya medlemmar får vi ordna nya kort. De kommer att tryckas upp och delas ut till er vid årsmötet i maj eller vid andra gemensamma träffar under våren. Du kan också få ditt kort av Ulf Persson (070-868 14 24).

Vi kommer mer och mer att skicka ut information från klubben i digital form och för att säkerställa att du får informationen måste du se till så att vi har din korrekta e-postadress! Om du inte har fått mail från klubben så innebär det att vi inte har din e-postadress. Skicka den i så fall till mig. yngve.rehnstrom@gmail.com

Här kommer viktiga tider som ni måste notera:
• 11 april kl 9.00 Gemensam arbetsdag. Grillad korv serveras!
• 2 maj kl 8.00 Sjösättning
• 2 maj efter sjösättningen – Flyttning av vaggor
• 2 maj kl 15.00 Klubbens årsmöte med aktuell information. Dagmars hamnkrog.
• 26 sept kl 9.00 Utplacering av vaggor / stöttor
• 4 okt kl 8.00 Upptagning

Med det här brevet följer också festkommitténs program. Säsongen inleds med vår traditionella vårfest som det här året har temat ”Vilda Västern” !!

Med bästa hälsningar

Yngve Rehnström
Ordförande i Hälleviks båtklubb

 

Festkommitténs preliminära planerings schema för 2015

• 23/5 årets Tema fest – med tema ”Vilda Västern”. Mer info kommer.
• 29/5 första grillkvällen
• 12/6 andra grillkvällen
• 26/6 bryggdans
• 6-7-8/8 Hälleviks Jazzfestival
• 15/8 Hanödagen med lekar och grillning på kvällen
• 21/8 sista organiserade grillkvällen
• 29/8 Röganatta med Hanö Runt
OBS !! Viktigt vid inbetalning till båtklubbens bankgiro (5168-4678) – ange alltid tydligt eventuellt fakturanummer, namn och vad betalningen avser !!