Säkerhetsbesiktning

Säkrare båtliv med besiktigad båt!

För att öka säkerhetsstandarden på våra fritidsbåtar utbildar Svenska Båtunionen särskilda säkerhetsbesiktningsmän.

Vissa försäkringsbolag kräver att din båt skall vara säkerhetsbesiktigad innan de tecknar försäkring. Du kontaktar lämpligen din båtklubb så får du veta om hur du skall gå tillväga för att få din båt besiktigad.

Vår säkerhetsbesiktning erbjuds alla fritidsbåtar.

Redaransvar

Båtägaren har redaransvar för sin båt och befälhavaren har ansvar för båtens utrustning och säkerhet. Detta innebär enligt sjölagen att båten är i driftsäkert skick och att den är väl utrustad för båtfärden. Tänk på redaransvaret, i händelse att är vållande till olycka, kan medföra ansvarsbelopp upp till 4 miljoner kronor.

Inom Blekinge Båtförbund finns ett antal auktoriserade besiktningsmän som utför säkerhetsbesiktningar inte bara inom den egna klubben eller orten.

BBF:s Auktoriserade besiktningsmän i Sölveborg

Per-Åke Nordstedt, 0456-29674
Andreas  Nilsson, 0456-14053
Jörgen Håkansson, 0456-25947