Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 

Allmänt
Klubben skall arbeta för att främja båtlivet i Hällevik och tillvarata medlemmarnas intressen.

Verksamheter
Följande verksamheter är planerade att årligen genomföras:

  1. Gemensam sjösättning och torrsättning.
  2. Besök på båtmässa.
  3. Gemensamma aktiviteter under sommaren enligt särskild aktivitetsplan.
  4. Skötsel av hamnanläggning, klubbstuga och bastu.
  5. Skötsel och uppdatering av klubbens hemsida.
  6. Medverka vid Hälleviks jazzfestival med lotteristånd m m.
  7. I övrigt verka för en levande och trevlig miljö i hamnen och bland medlemmarna.

Budget 2012

Klubbens intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter samt från lotteriförsäljning m m under jazzfestivalen i Hälleviks hamn. Omsättningen beräknas till totalt ca 100 000 kr.

Några större inköp/investeringar är inte inplanerade. Kostnaderna kommer i huvudsak att utgöras av kostnader för löpande underhåll av klubbens tillgångar, medlemskap och avgift till båtunionen samt i övrigt kostnader för den löpande administrationen och sociala aktiviteter i klubben.

Verksamheten förväntas totalt sett ge ett mindre överskott. Överskottet beräknas huvudsakligen komma från lotteriförsäljningen under jazzfestivalen.

Hällevik 2011-05-14

Styrelsen