Tips & Trix

Att vara båtägaren kräver inte sällan en rejäl portion fantasi, beslutsamhet och idérikedom när miljön och det materiella testar vad vi går för. Tillsammans besitter båtfolket en enorm kunskap och en mängd nyttiga tips & trix som mer eller mindre kan underlätta båtlivet och möjligheten att till fullo kunna njuta av tiden till sjöss. Nedan finns länkar  till sidor där det finns mycket av denna typen av kunskap.

Har du själv varit med om något speciellt som du tagit lärdom av eller har du provat något tips med gott resultat? Skicka då in ditt tips till halleviksbatklubb@gmail.com.

Träbåtsakuten – allt från boktips till skötsel & underhåll Maringuiden - komplett forum & portal för båtentusiaster Båtforum - olika kategorier Elsäkerhetsverket Bottenfärger