Bryggfogdar

Bryggfogdar Norra
Ulf Persson tfn 0708-681424 och  Lars Hedberg 0705-371409

Bryggfogde Södra
Michael Duvborn tfn  076-3050617

Bryggfogde br 3
Per Saleskog

Bryggfogde br 7
John Tenten, 070-8337162

Kåsplatser
Bengt Bertilsson tfn 0705-652460

Sjö-/torrsättning
Pontus P:son Edje tfn 040-494935

Materialförvaltare
Ulf Persson tfn 0708-681424

Uppläggningsplatsansvarig
Linda Bengtsson tfn 0733-648417
rottislinda@hotmail.com

Båtplatser
Linda Bengtsson tfn 0733-648417
rottislinda@hotmail.com